Készenléti szolgálat telefonszáma

  • az intézmény nyitvatartási idején kívül, hétvégén és ünnepnapokon, krízis esetén hívható:
    +36 30 733 7110Kiemelt partnereink

  • Magyar Élelmiszerbank Egyesület logója
  • A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatjaTisztelt Látogató, Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm Önt a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetősége, és valamennyi munkatársa nevében az intézmény honlapján.

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ ebben az intézményi formában 2008. december 31. óta működik az érintett településeken ezen időpontig a szociális alapellátást nyújtó intézmények jogutódjaként.

Feladatunknak tekintjük, hogy segítsünk Hajdúszovát, Hajdúszoboszló és Nagyhegyes rászoruló lakosain, családokon, időseken, gyerekeken.

Arra törekszünk, hogy szociális alapszolgáltatásaink biztosításával - a törvény adta lehetőségektől függően - javítsunk a hozzánk fordulók élethelyzetén, segítsünk problémáik megoldásában, valamint különböző klubokkal, szabadidős programokkal színesítsük életüket.
Három településen több telephelyen várjuk a tőlünk segítséget igénylőket.
Családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, nappali ellátást - idősek klubja és támogató szolgáltatást biztosítunk.

Az évek óta tartó bonyolult társadalmi helyzet, az egyre nehezedő életkörülmények kihívást jelentenek valamennyiünk számára. Az intézményben dolgozó több, mint 60 szociális szakember nagyon sokrétű munkát végez a maga területén, hogy enyhítsen a gondokon.

Honlapunkat böngészve megismerheti intézményünk alapdokumentumait, működését, megtudhatja, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk, s azon belül milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk.
Tájékozódhat híreinkről, várható programjainkról, s ízelítőt adunk a már lezajlott rendezvényekről is írásban és képekben egyaránt.

Reméljük, megtalálja lapunkon azokat az információkat, amelyekre kíváncsi. Szívesen várjuk megjegyzését, észrevételét, hogy még inkább megelégedésre tudjuk végezni segítő tevékenységünket.
Nem véletlen, hogy ez az idézet a mi hitvallásunk:

"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk,
s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk."

Holácsik Marianna
intézményvezető

Szolgáltatásaink:


Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Nagyhegyes

Hírek, aktualitások

2021.06.09. - HIRDETMÉNY A NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉSRE JOGOSULTAK RÉSZÉRE

lass="bottom">dúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodája tájékoztatja a nyári szünidei étkeztetésre jogosult  (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű) gyermekek szüleit, törvényes képviselőit, hogy az étkeztetést az önkormányzat az alábbi napokon és helyeken biztosítja: 
Közgazdasági Szakközépiskola / Kollégium hátsó gazdasági bejárat (4200 Hajdúszoboszló, Gönczi Pál u. 15.)
Bárdos Lajos Általános Iskola hátsó gazdasági bejárat (4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.)

Nyári szünetben az étkezés időtartama:
Oktatási intézménybe járó, valamint intézményen kívüli gyermek esetében: 2021. június 16 - 2021. augusztus 31.
Óvodai nevelésben részt vevő gyermek esetében: 2021. augusztus 9. - 2021. augusztus 19.  (a további napokon az intézmény nyitva tart, biztosítja a gyermekek számára az étkezést)
Bölcsőde ellátásban lévő gyermek esetében: 2021. augusztus 9. - 2021. augusztus 27.  (a további napokon az intézmény nyitva tart, biztosítja a gyermekek számára az étkezést)

A bölcsődei és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a szünidei gyermekétkeztetést az Önkormányzat csak a zárva tartás idejére biztosítja.

A már kipostázott kérelmeket és a nyilatkozatokat ( az abban leírtak szerint ) a  hivatal ügyfélszolgálati irodájában – Bocskai utca felől- elhelyezett gyűjtődobozba – Szociális Iroda-bedobhatja; vagy postai úton is feladhatja.

Az ételt saját ételhordóban, a fent meghatározott napokon 11.00-12.00 óra között van lehetőség elvinni.

Hajdúszoboszló, 2021.05.21.
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
Egészségügyi és Szociális Iroda

2021.06.01. - Szociális munkás pályázat

a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ  a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

szociális munkás munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 3-5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
TOP-5.2.1-15 kódszámú "A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok megvalósítása" című felhívás keretében az "Összetartó lakosságért Hajdúszoboszló" című pályázattal kapcsolatos feladatok végrehajtása, a projekt kapcsán elkészülő szolgálati lakás használatba vétele mellett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, szociális végzettség,
  • Felhasználói szintű MS Windows,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. július 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. június 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló, Kossuth utca 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 569/2021 , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkás.
  • Elektronikus úton Holácsik Marianna részére a varganem.szszk@netform.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 25.

 

");